Naše firma provádí již od počátku založení veškeré činnosti v oblasti plynu. Zajišťujeme kompletní dodávku materiálu včetně následné realizace a potřebných revizí pro uvedení daného zařízení do provozu.

Provádíme:
  • Zajišťujeme projektovou dokumentaci plynového zařízení
  • Zajišťujeme revize plynových zařízení
  • Opravy plynového zařízení po revizi
  • Montáž domovního plynovodu
  • Montáž venkovního plynovodu
  • Montáž nízkotlakého plynu (NTL)
  • Montáž středotlakého plnu (STL)
  • Připojování všech plynových spotřebičů
  • Výměna plynovodu v panelácích za lisovanou měď
  • Montáž plynovodu v plastu
  • Provádíme tlakové zkoušky plynovodů

Montáž plynu provádíme z materiálů:
  • ocel svařovaná
  • měď pájená
  • měď lisovaná
  • plast

Dále nabízíme připojování všech plynových spotřebičů, v případě zájmu kompletní realizaci, včetně dodání materiálu.
  • sporáky
  • kotle
  • wafky
  • ohřívače teplé vody
  • karmy