Naše firma provádí již od počátku založení práce v oblasti kanalizace. Zajišťujeme kompletní dodávku materiálu včetně následné realizace a potřebných tlakových zkoušek pro uvedení daného zařízení do provozu. 

Provádíme montáž:
  • Kompletní montáž kanalizační přípojky včetně revizních šachet
  • Dešťová kanalizace včetně vsakovacích šachet
  • Domovní kanalizace
  • Tichý domovní systém kanalizace
 Montáž provádíme: plast KG, plast HT

 Provádíme strojní čištění:
  • strojní čištění odpadů a kanalizací
  • čištění splaškové i dešťové kanalizace
  • čištění domovních kanalizačních přípojek, stoupaček, jímek, atp.
  • čištění venkovních dešťových vpustí a dešťových svodů
  • čištění odpadů dřezů, umyvadel, praček, sprchových koutů, van