Naše firma provádí již od počátku založení veškeré činnosti v oblasti plynu. Zajišťujeme kompletní dodávku materiálu včetně následné realizace a potřebných revizí pro uvedení daného zařízení do provozu.

Provádíme:
 • Zajišťujeme projektovou dokumentaci plynového zařízení
 • Zajišťujeme revize plynových zařízení
 • Opravy plynového zařízení po revizi
 • Montáž domovního plynovodu
 • Montáž venkovního plynovodu
 • Montáž nízkotlakého plynu (NTL)
 • Montáž středotlakého plnu (STL)
 • Připojování všech plynových spotřebičů
 • Výměna plynovodu v panelácích za lisovanou měď
 • Montáž plynovodu v plastu
 • Provádíme tlakové zkoušky plynovodů

Montáž plynu provádíme z materiálů:
 • ocel svařovaná
 • měď pájená
 • měď lisovaná
 • plast

Dále nabízíme připojování všech plynových spotřebičů, v případě zájmu kompletní realizaci, včetně dodání materiálu.
 • sporáky
 • kotle
 • wafky
 • ohřívače teplé vody
 • karmy